ADHD là gì?

ADHD là gì? ADHD là viết tắt của rối loạn tăng động giảm chú ý. Đó là một điều kiện y tế. Một người bị ADHD có sự khác biệt trong phát triển não bộ và hoạt [...]

Dấu Hiệu Trẻ Tự Kỷ

Dấu Hiệu Trẻ Tự Kỷ Hiện trạng trẻ tự kỷ tại Việt Nam Trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, chứng tử kỷ đang gia tăng mạnh theo từng năm. Tuy chưa có số [...]

Nguyên Nhân Trẻ Bị Tự Kỷ

Nguyên Nhân Trẻ Bị Tự Kỷ Ngày nay tỷ lệ trẻ mắc bênh tự kỷ nhiều lên và đang trở thành nỗi lo lắng của rất nhiều bậc phụ huynh. Vì sao trẻ bị tự kỷ, hay nguyên nhân trẻ [...]
0938.35.14.13