Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Trung tâm VCK không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà VCK thu thập bao gồm:
Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại
Email
2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được VCK sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Hỗ trợ tư vấn khách hàng.
– Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Với VCK việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. VCK cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. 

 

Bài viết liên quan
0938.35.14.13