Trẻ Chậm Nói Hoặc Phát Triển Ngôn Ngữ

Cũng như các kỹ năng và cột mốc khác, độ tuổi mà trẻ học ngôn ngữ và bắt đầu nói chuyện có thể khác nhau. Biết một chút về quá trình phát triển ngôn ngữ và lời nói có thể giúp cha mẹ tìm ra vấn đề kịp thời nếu có biểu hiện cần lưu … Đọc tiếp Trẻ Chậm Nói Hoặc Phát Triển Ngôn Ngữ